#

Bộ NN&PTNT: Tăng độ hài lòng trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính

Năm 2021 các cơ quan, đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã triển khai đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

  Tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có báo cáo kết quả kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, các chi cục, trung tâm thuộc bộ đã thực hiện tốt việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống một cửa quốc gia, dịch vụ bưu chính.

  Cụ thể, Chi cục Thú y vùng I tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trên hệ thống một cửa quốc gia (NSW) thực hiện theo quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất, nhập khẩu. Kết quả đã tiếp nhận và trả kết quả 4.045 hồ sơ.

  Bộ NN&PTNT: Tăng độ hài lòng trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính - Ảnh 1.

  Cán bộ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tích cực tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống một cửa quốc gia. Ảnh: P.N

  Chi cục Thú y vùng V tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trên NSW 175 hồ sơ thực hiện theo quy định về thủ tục hành chính kiểm tra vệ sinh thú y cơ sở cách ly kiểm dịch động vật nhập khẩu; thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu; thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu...

  Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Trung bộ tiếp nhận 21 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến; hồ sơ giải quyết đúng hạn 100%.

  Trung tâm Kiểm định và khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc có thủ tục kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật và kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón đang được thử nghiệm trên phần mềm một cửa quốc gia…

  Trung tâm Khảo nghiệm phân bón quốc gia tiếp nhận và giải quyết hơn 200 hồ sơ. Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3 tiếp nhận và trả kết quả 4.363 hồ sơ cho doanh nghiệp trên NSW để cấp chứng thư số cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc, Hàn Quốc và 5 thị trường mở rộng (Indonesia, Argentina, New zeland, Panama, Braxin).

  Đối với các hồ sơ tiếp nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện kết quả giải quyết thủ tục hành chính sẽ được gửi qua dịch vụ bưu chính công ích khi doanh nghiệp có yêu cầu.

  Các đơn vị đã thực hiện việc lưu trữ hồ sơ điện tử giải quyết thủ tục hành chính; số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực từ nay đến 31/12/2025 theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP. Đối với các hồ sơ được tiếp nhận, xử lý, trả kết quả được thực hiện lưu trữ điện tử trên NSW.

  Đáng chú ý, tại Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3 đã thực hiện số hóa biên bản thẩm định lô hàng, các phiếu kết quả sinh học, hóa học chứng thư khi thực hiện cấp chứng thư số cho lô hàng thủy sản cho các cơ sở sản xuất nằm trong danh sách ưu tiên và ngoài danh sách ưu tiên thuộc thẩm quyền giải quyết của trung tâm trên NSW…

  Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị đã luôn chú trọng công tác đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện thủ tục hành chính.

  Theo đó, các chi cục, cử công chức tại bộ phận một cửa và công chức tham gia giải quyết thủ tục hành chính tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn hướng dẫn quy trình giải quyết thủ tục hành chính như: quy trình ISO, cấp chứng thư số cho lô hàng xuất khẩu…

  Ví dụ, Chi cục Thú y vùng V gửi thư mời tập huấn cho các doanh nghiệp về thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Trung bộ phối hợp với Trung tâm tin học và thống kê tổ chức tập huấn dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4 cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

  Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3: cử công chức tham gia khóa tập huấn cấp chứng thư điện tử do các chuyên gia châu Âu đào tạo; tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sang thị trường châu Âu trên hệ thống điện tử và trên NSW.

  Đặc biệt, các đơn vị thực hiện việc lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đối với hồ sơ thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin Một cửa quốc gia được các công chức, viên chức tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo đúng trình tự quy định và lưu trữ trên hệ thống. Đối với các hồ sơ giấy được tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa sau khi xử lý được lưu tại đơn vị chuyên môn (Chi cục Thú y vùng I, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Trung bộ).

  Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, các cơ quan, đơn vị đã triển khai đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính thông qua việc gửi Phiếu đánh giá khi tổ chức, cá nhân đến yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa hoặc thông qua địa chỉ email.

  Tiết kiệm thời gian, chi phí

  Cụ thể, báo cáo kết quả kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ NN&PTNT ngày 29/11/2021, hầu hết các đơn vị đã thành lập Bộ phận Một cửa, cử công chức, viên chức tham gia thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, bố trí trang thiết bị đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa quốc gia.

  Bộ NN&PTNT: Tăng độ hài lòng trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính - Ảnh 2.

  Không kiểm dịch đối với sản phẩm động vật thủy sản chế biến chín, đóng bao bì kín khí.

  Một số đơn vị đã ban hành Quyết định thành lập, Quy chế làm việc của Bộ phận Một cửa như Trung tâm kiểm định và khảo nghiệm thuốc Bảo vệ thực vật phía Bắc; Trung tâm Khảo nghiệm phân bón quốc gia, Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3. Riêng Chi cục Thú y vùng I có 2 địa chỉ thực hiện tiếp nhận và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở đơn vị và tại Trạm kiểm dịch động vật Nội Bài tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

  Tại Bộ phận Một cửa, các đơn vị đã bố trí công chức phòng chuyên môn tại để thực hiện việc tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ và hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp để góp phần giảm thời gian, không phải đi lại nhiều lần khi đến giải quyết thủ tục hành chính.

  Các đơn vị đã xây dựng quy trình nội bộ, quy trình ISO, quy trình điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia để giải quyết thủ tục hành chính. Việc công khai thủ tục hành chính được thực hiện đầy đủ, rõ ràng, dễ tiếp cận, dễ khai thác, sử dụng theo Quyết định công bố thủ tục hành chính tại các đơn vị trực tiếp tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Một số đơn vị đã niêm yết công khai tại bảng thông tin về thủ tục hành chính, đăng tải trên trang tin điện tử của đơn vị.

  Bộ NN&PTNT cũng cho biết đa số các đơn vị sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động của Bộ phận Một cửa từ nguồn kinh phí hành chính, chưa bố trí được kinh phí riêng.

   

  Từ khóa:
  cải cách hành chính thủ tục hành chính bộ phận một cửa