#

Loại rau giòn, ngọt trồng theo tiêu chuẩn VietGAP xuất khẩu khắp thế giới

Rau cần Hoàng Lương ở xã Hoàng Lương (Hiệp Hòa, Bắc Giang) lâu nay đã nổi tiếng với chất lượng sạch, an toàn, có vị ngọt, giòn… đã được Cục sở hữu trí tuệ (Bộ khoa học & Công nghệ) cấp giấy chứng nhận

  Nhằm củng cố, xây dựng thương hiệu, hướng tới thị trường xuất khẩu, giai đoạn 2016-2020, tỉnh Bắc Giang triển khai hiệu quả đề án hỗ trợ sản xuất rau an toàn tập trung theo tiêu chuẩn VietGAP. Đến nay, toàn xã có 110ha/180ha mô hình sản xuất rau cần theo tiêu chuẩn VietGAP, tại 5 thôn: Thanh Lâm, Thanh Lương, Đại Thắng, Đồng Hoàng, Ninh Giang. Rau cần Hoàng Lương hiện đã được xuất khẩu sang một số thị trường thế giới như: Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Nga… mang lại hiệu quả kinh tế cao và tạo nhiều việc làm cho người lao động địa phương.

  Loại rau giòn, ngọt trồng theo tiêu chuẩn VietGAP xuất khẩu khắp thế giới - Ảnh 1.

  Nông dân xã Hoàng Lương (Hiệp Hòa, Bắc Giang) thu hoạch rau cần.

  Loại rau giòn, ngọt trồng theo tiêu chuẩn VietGAP xuất khẩu khắp thế giới - Ảnh 2.

  Nông dân xã Hoàng Lương (Hiệp Hòa, Bắc Giang) thu hoạch và sơ chế rau cần.

  Loại rau giòn, ngọt trồng theo tiêu chuẩn VietGAP xuất khẩu khắp thế giới - Ảnh 3.

  Nông dân xã Hoàng Lương (Hiệp Hòa, Bắc Giang) thu hoạch rau cần.

  Loại rau giòn, ngọt trồng theo tiêu chuẩn VietGAP xuất khẩu khắp thế giới - Ảnh 4.

  Nông dân xã Hoàng Lương (Hiệp Hòa, Bắc Giang) thu hoạch và sơ chế rau cần.

  Loại rau giòn, ngọt trồng theo tiêu chuẩn VietGAP xuất khẩu khắp thế giới - Ảnh 5.

  Nông dân xã Hoàng Lương (Hiệp Hòa, Bắc Giang) thu hoạch rau cần.

  Loại rau giòn, ngọt trồng theo tiêu chuẩn VietGAP xuất khẩu khắp thế giới - Ảnh 6.

  Rau cần Hoàng Lương được thu hoạch và được tập kết ở các hợp tác xã liên kết để sơ chế lần thứ 2, trước khi cung ứng ra thị trường.

  Loại rau giòn, ngọt trồng theo tiêu chuẩn VietGAP xuất khẩu khắp thế giới - Ảnh 7.

  Vào những ngày chính vụ, bình quân mỗi ngày toàn xã cung cấp 120 đến 150 tấn rau cần ra thị trường.

  Loại rau giòn, ngọt trồng theo tiêu chuẩn VietGAP xuất khẩu khắp thế giới - Ảnh 8.

  Toàn xã Hoàng Lương (Hiệp Hòa, Bắc Giang) có 110ha/180ha mô hình sản xuất rau cần VietGAP.