Con này giao dịch khá phết, dù tên tuổi còn phần nào xa lạ với anh em đầu tư